Ikke fungernede IP-telefoni
EdgeCom - Bengtasvej 12 - 2900 Hellerup - Tlf. 31 11 22 33 - kontakt@edgecom.dk
Har din virksomhed en IP-telefoni løsning, som ikke
fungerer optimalt?
En del virksomheder har desværre undervurderet størrelsen af et telefoniprojekt, og mange oplever at den
valgte løsning ikke fungerer som forventet. Telefoni projekter kan køre af sporet af mange årsager, det kan
være tekniske eller kontraktmæssige hårdknuder, økonomiske uoverensstemmelser, ressourcer mangel,
tidsplanen overholdes ikke etc.

I sådanne situationer har EdgeCom stor kompetence, og din virksomhed kan få eksperthjælp ved at EdgeCom
enten fungerer som sparringspartner for projektets medarbejdere eller helt eller delvis overtager
projektledelsen eller bliver brugt til at få analyseret problemerne og lave en handlingsplan, så projektet
kommer i balance igen.

EdgeCom kan give din virksomhed eksperthjælp
indenfor alle faser af et telefoniprojekt.