Nødvendigt med IP-telefoni?
EdgeCom - Bengtasvej 12 - 2900 Hellerup - Tlf. 31 11 22 33 - kontakt@edgecom.dk
Har din virksomhed brug for IP-telefoni?
Det er ikke sikkert, at din virksomhed har brug for en ny telefoniløsning. EdgeCom kan hjælpe din
virksomhed med at vurdere hvilken telefoniløsning, der passer bedst til virksomheden på nuværende
tidspunkt.

Det kræver en analyse af de muligheder virksomhedens nuværende telefonsystem har. Desuden kræves en
nærmere analyse af virksomhedens behov for kommunikation, herunder telefoni, mail, fax, brevpost,
personlige henvendelser mv.

En vigtig parameter er også at virksomhedens ledelse har besluttet fremtidens kommunikationsstrategi. En
analyse af hvilke tekniske tiltag der kan være med til at optimere virksomhedens kommunikationsstrategi, vil
klargøre om virksomhedens nuværende telefonsystem kan leve op til strategien.

EdgeCom’s store erfaring på dette område gør, at denne opgave ikke vil påføre virksomheden store ekstra
arbejdsopgaver, tværtimod vil der være tale om en lærerig proces.

EdgeCom kan give din virksomhed eksperthjælp
indenfor alle faser af et telefoniprojekt.