Implementering af IP-telefoni?
EdgeCom - Bengtasvej 12 - 2900 Hellerup - Tlf. 31 11 22 33 - kontakt@edgecom.dk
Har din virksomhed besluttet sig for at implementere
IP-telefoni?
Implementering af IP-telefoni bliver ofte et større projekt end virksomheden forventer. ”Moderne telefoni” er
en del af virksomhedens kommunikationsstrategi, og derfor bør virksomhedens ledelse også tage del i
projektet.
Ledelsen skal tage stilling til hvilke kommunikationsopgaver som skal løftes i fremtiden, sådan at
virksomheden kan tilpasses nye tider og markeder.

Det er vigtigt at analysere virksomhedens behov for løsningens størrelse, at udarbejde kravspecifikation, at
indhente og vurdere løsningsforslag og priser fra relevante forhandlere, at forstå kontrakten – hvad får
virksomheden.

EdgeCom kan yde din virksomhed ekspert hjælp med at håndtere projektet ”moderne telefoni”, det vil sige
håndtering af hele projektet eller som sparringspartner til projekt- eller styregruppen, for at opnå bedst mulig
løsning. EdgeCom kan give din virksomhed anbefalinger for fremtidig funktionalitet og udarbejde plan for
implementering. EdgeCom har rutine i håndtering af hele udbudsrunden inklusiv evaluering og udarbejdelse af
det endelige løsningsforslag, EdgeCom har stor erfaring med teknisk og økonomisk vurdering af kontrakter.
EdgeCom kan give din virksomhed eksperthjælp
indenfor alle faser af et telefoniprojekt.